Varför välja oss

/Varför välja oss
Varför välja oss 2018-09-28T11:25:00+00:00

Varför ska jag få ert förtroende?

Det finns många duktiga konsulter på marknaden, och många som jobbar med tjänstepaketering, GDPR och kvalitetsledning. Jag har jobbat i säkerhetsbranschen i mer än 25 år och utvecklat både ledningssystem och affärsprocesser. Här är den stor skillnaden. Jag är affärsutvecklaren som jobbar med ledningssystem och tjänstepaketering och jag är inte kvalitetschefen som gillar tjocka buntar med papper och protokoll. Det gäller att nå så långt som möjligt utan att krångla till det, och det gäller att leta fram affärsnyttan i det man gör.

Några viktiga anledningar

  • Lång erfarenhet av uppdrag i säkerhetsbranschen
  • GDPR-specialist
  • Mångårig bakgrund i produkt- och tjänsteutveckling
  • Utvecklar ledningssystem för kvalitet i både ISO 9001 och SWE Q
  • Har goda kunskaper i WinServ, ett affärssystem som används av många installatörer
  • Utvecklar fantastiska funktioner med Excel
  • Lång erfarenhet av ”tunga” upphandlingar

Här ett ett utdrag ur en revisionsrapport från en av våra kunder. Den här kunden kan vara stolt över sitt vältrimmade maskineri. Och det här är precis vad det handlar om – Att nå fram till ett effektivt ledningssystem som bara finns där och är en naturlig del av verksamheten.


Utdrag ur en revisionsrapport från SBSC

”Kvalitets- och miljöledningssystemet är uppbyggt av instruktioner som ger intryck av att vara lätta att använda. En genomläsning av instruktionerna visar på en hög ambition att inte krångla till något i onödan.

Det är tydligt att man vill uppfattas som en leverantör med mycket hög kompetens och leveransprecision. Ledningens engagemang är tydligt och ledningssystemet hålls aktuellt i och med att det uppdateras frekvent när behov finns.

Protokollen från ledningens genomgång visar att man samlar information från ett flertal källor, gör bra analyser och arbetar med förbättringar över ett brett område.

Det är tydligt att man arbetar med att ständigt förbättra verksamheten. I detta arbete engagerar man hela företaget vilket gör detta till en naturlig del av verksamheten.

Kundundersökningar görs med varierande och selektivt urval utifrån mätningens specifika syfte. Metoden ger även högre svarsfrekvens än brukligt i branschen.”


wp_footer()