Utbildning

/Utbildning
Utbildning 2018-07-09T17:55:36+00:00

Säljmaterial och utbildning

Vad är er elevator pich, hur ser era value drivers ut, hur ser era value cards ut, och hur ser dina battle cards ut, och har du någonsin tänkt på varför det är viktig att lämna kvar att par trap setting questions när du lämnar kundbesöket.  Ett bra säljmaterial och bra utbildningar ger alltid positiva ringa på vattnet. Genom inspirerande möten utvecklas alla.

En av de viktigaste delarna i ett företags utveckling är att hela tiden ha med sig medarbetarna. Små fokusgrupper, stora gemensamma utbildningsdagar, enskilda utbildningar eller helt enkelt kompetensöverföring mellan medarbetarna. Det kan handla om utbildning inom ett visst område eller projekt i syfte att effektivisera företaget och öka lönsamhet eller kundnöjdhet. Möjligheterna är många. Tillsammans gör vi en kompetensinventering bland medarbetarna och tar fram en lämplig utbildningsplan.

Vill du ha hjälp att ta fram och dokumentera era value drivers (och det andra) för att få till ett bra säljstöd så tveka inte att höra av dig.

wp_footer()