Hem 2023-01-03T17:24:23+00:00

Ni fokuserar på kärnverksamheten!

Vi trimmar processerna

Att ha ett uppdaterat kvalitetsledningssystem utan att lägga allt för stora resurser på att driva det kräver ordning och reda och bra rutiner. Det här är vi bra på. Vi ser till att ert ledningssystem är anpassat efter er verksamhet, vi tar hand om alla löpande aktiviteter, och vi gör det till en fast kostnad. Ni kan fokusera på att sälja och leverera säkerhetsanläggningar i toppklass.

När det gäller att leda kvalitetsarbetet tar vi hand om allt detta och mycket mer:

 • Leder de löpande kvalitetsrelaterade aktiviteterna
 • Deltar i ledningsgruppmöten och är föredragande i kvalitetsfrågor
 • Deltar på utvalda personalmöten (exempelvis månadsmöten)
 • Utför stickprovskontroller internt och vid behov på installationsplatsen
 • Tar fram och analyserar statistik och lägger fram förslag till ständiga förbättringar vid ledningens genomgång
 • Leder de årliga externa revisionerna med SBSC och hanterar eventuella avvikelser
 • Mäter och följer upp utförda leveranser och eventuella kundklagomål
 • Kategoriserar avvikelser och tar fram underlag för kvalitetsbristkostnader och garantireserv
 • Arbetar på ett långsiktigt sätt med att få bort ”strul” i utförandeprocessen
 • Ger förslag på relevanta kvalitetsmål och mäter hur dessa mål uppfylls

Bra koll på projekten ger alltid ett förbättrat resultat

När blir en aktivitet ett projekt och när behövs riktig projektledning. Nästan all utveckling och alla aktiviteter av engångskaraktär i ett företag är ju små projekt. Dom små projekten leds och utförs ofta av samma person men när fler personer blir involverade krävs en tydligare projektorganisation och struktur. Här brister det många gånger och man lägger ansvaret på någon som är fullt sysselsatt med annat och som inte riktigt har tid med projektledningen. Här finns mycket pengar att spara. Med en tydlig styrning effektiviseras projekten och debiterbara timmar och extra arbeten fångas upp på ett strukturerat sätt.

 • Vi ser till så att projektmålet uppfylls
 • Vi kommunicerar med projektägare och projektdeltagare
 • Vi engagerar och motiverar projektdeltagarna
 • Vi arbetar med styrverktyg och olika projektmodeller
 • Vi rapporterar utfall och hanterar eventuella ändringar
 • Vi identifierar och hanterar möjligheter och risker som berör projektet
wp_footer()