Hem 2018-07-09T18:02:50+00:00
Vi har alltid haft lite för mycket att göra för att själva hinna med att jobba med kvalitetssystemet på ett bra sätt. Vi har provat olika lösningar där vi haft egen personal som har ansvarat för att leda kvalitetsarbetet men fokus har hela tiden hamnat på annat. Den lösning Tomas på Norderstål Konsult erbjuder fungerar väldigt bra för oss och vi har samarbetat under många många år.
Vi är ett relativt litet företag och alla har fullt upp med sitt. Det här med att leda ett kvalitetsledningssystem med dokumenterade processer, rutiner och ständiga förbättringar, det är sånt som inte riktigt hinns med. Intentionen och viljan finns men tiden går åt till annat. Tomas på Norderstål Konsult har ju lång erfarenhet av sånt där och han tar hand om alltsammans. Det känns väldigt skönt.
Lennart Andersson, VD, Rowic Alarmsystem AB
Tidigare hade jag ansvaret för att leda utvecklingen av LH´s kvalitetsledningssystem. Jag har gått på kurser och det var ganska kul med omväxling i vardagen. Problemet är bara att när man inte gör det hela tiden blir man inte bra på det. Jag kombinerade rollen som kvalitetsansvarig med min säljroll och tiden räckte inte till för att göra kvalitén på ett bra sätt. Sedan länge är Tomas på Norderstål Konsult tillförordnad Q och jag kan fokusera på ta hand om kunderna.
Mikael Nahlin, fd Kvalitetsansvarig, LH Electronic Alarm AB
Vi har ett kvalitetsledningssystem och det ligger på mig att hålla det igång. Att vara företagsledare kräver ofta långa dagar av andra orsaker och tiden för att sköta om ledningssystemet finns inte. Det finns mycket jag skulle vilja förbättra men jag behöver lite hjälp. Tomas på Norderstål Konsult har kunskapen och lång erfarenhet av branschen och det känns bra att han hjälper i det arbetet.
Mattias Landström, VD, Landströms Larmcenter AB
I vårt kvalitetssystem står det skrivet hur vi ska jobba med olika processer i det dagliga arbetet. Vi har haft väldigt bra orderingång och bolaget har utvecklats mycket positivt. Det har varit svårt att hinna med att hålla rutinhandboken och alla processer uppdaterade. Där kom vi efter och vi hade svårt att komma ikapp. Det kändes skönt att Tomas på Norderstål Konsult kom in och tog tag i det arbetet, släckte avvikelser och skötte kontakten med SBSC. Nu har vi lagt en långsiktig och realistisk plan för det kommande kvalitetsarbetet.
Linus Sveen, VD, Säkerhetsspecialisten AB

Ni fokuserar på kärnverksamheten!

Vi trimmar processerna

Att ha ett uppdaterat kvalitetsledningssystem utan att lägga allt för stora resurser på att driva det kräver ordning och reda och bra rutiner. Det här är vi bra på. Vi ser till att ert ledningssystem är anpassat efter er verksamhet, vi tar hand om alla löpande aktiviteter, och vi gör det till en fast kostnad. Ni kan fokusera på att sälja och leverera säkerhetsanläggningar i toppklass.

När det gäller att leda kvalitetsarbetet tar vi hand om allt detta och mycket mer:

 • Leder de löpande kvalitetsrelaterade aktiviteterna
 • Deltar i ledningsgruppmöten och är föredragande i kvalitetsfrågor
 • Deltar på utvalda personalmöten (exempelvis månadsmöten)
 • Utför stickprovskontroller internt och vid behov på installationsplatsen
 • Tar fram och analyserar statistik och lägger fram förslag till ständiga förbättringar vid ledningens genomgång
 • Leder de årliga externa revisionerna med SBSC och hanterar eventuella avvikelser
 • Mäter och följer upp utförda leveranser och eventuella kundklagomål
 • Kategoriserar avvikelser och tar fram underlag för kvalitetsbristkostnader och garantireserv
 • Arbetar på ett långsiktigt sätt med att få bort ”strul” i utförandeprocessen
 • Ger förslag på relevanta kvalitetsmål och mäter hur dessa mål uppfylls

Bra koll på projekten ger alltid ett förbättrat resultat

När blir en aktivitet ett projekt och när behövs riktig projektledning. Nästan all utveckling och alla aktiviteter av engångskaraktär i ett företag är ju små projekt. Dom små projekten leds och utförs ofta av samma person men när fler personer blir involverade krävs en tydligare projektorganisation och struktur. Här brister det många gånger och man lägger ansvaret på någon som är fullt sysselsatt med annat och som inte riktigt har tid med projektledningen. Här finns mycket pengar att spara. Med en tydlig styrning effektiviseras projekten och debiterbara timmar och extra arbeten fångas upp på ett strukturerat sätt.

 • Vi ser till så att projektmålet uppfylls
 • Vi kommunicerar med projektägare och projektdeltagare
 • Vi engagerar och motiverar projektdeltagarna
 • Vi arbetar med styrverktyg och olika projektmodeller
 • Vi rapporterar utfall och hanterar eventuella ändringar
 • Vi identifierar och hanterar möjligheter och risker som berör projektet
wp_footer()